Forum-Uwodzenie.pl Połączone Forum SeduceYourLife.com, JakZagadać.pl i UwodzenieKobiet.com

Są już dziesiątki tysięcy postów na naszym Forum o uwodzeniu kobiet, podrywaniu dziewczyn, technikach PUA i jeszcze więcej!

Wszystko, co nie ma związku z tematyką forum.

Moderatorzy: Moderator, Global Moderator

#49784
Dưới đây, trung tâm tiếng Anh EduPass sẽ giúp bạn tìm hiểu những câu nên hỏi trong lớp nhé.
1. Asking for something: Khi bạn muốn yêu cầu điều gì
· Can I have a pen, please?
· Do you have a pen for me?
· May I have a pen, please?
2. Asking about words: Khi bạn muốn hỏi thầy/cô về từ vựng đang học.
Ví dụ:
· What’s “(the word)” in English?
· What does “(the word)” mean?
· How do you say “(the word in your language)” in English? How do you spell “(the word)”?
· How do you pronounce “(the word)”?
· Where’s the stress in “(the word)”?

3. Asking to repeat: Khi bạn muốn yêu cầu thầy cô đọc lại
Ví dụ:
· Could / Can you repeat that, please? hoặc Could / can you say that again, please?
· Pardon me?
4. Apologizing: Xin lỗi
Ví dụ:
· Excuse me, please.
· I’m sorry.
· Sorry about that.
· Sorry I’m late.
5. Asking for help: Yêu cầu giúp đỡ
Ví dụ:
· I don’t understand.
· Can you help me, please?
· Is this right / wrong?
6. Saying Hello and Goodbye: Chào và tạm biệt (Khi thầy/cô vào lớp và khi kết thúc tiết học).
Ví dụ:
· Good morning / afternoon / evening!
· Hello / Hi
· How are you?
· Goodbye
· Have a good weekend / day / evening / time!

Sprawdź nasze darmowe materiały i szkolenia!